Välkommen

Vi erbjuder brandskyddsutbildningar för personal samt utbildning till brandskydds-kontrollanter/utrymningsledare och utfärdar certifikat inom Heta Arbeten. Vi till-
handahåller kurser inom L-ABC, hjärt-lungräddning och barnolycksfall. Vi vänder oss till företag,
såväl statliga och kommunala som privata. Vi har lång praktisk och teoretisk erfarenhet från både Ambulans och Brandförsvar. Nu är vi även återförsäljare till Hjärtstartare.                    Lär dig agera innan det är försent! - kontakta oss!