Utbildningar Brand

Brandskyddsutbildningar

Brandskyddsutbildning

 • Brandskyddsutbildning
 • Brandorsaker
 • Brandförlopp
 • Brandspridning
 • Skadebegränsade åtgärder
 • Insatstider
 • Brandcellsindelning
 • Utrymning ur rökfylld miljö
 • Återsamlingsplats
 • Genomgång av lokaler
 • Systematisk Brandskyddsarbete (SBA)
 • Teori handbrandsläckare
 • Praktik - handbrandsläckare och brand i kläder.

Brandskyddskontrollant / utrymningsledare

 • Aktivt ledarskap
 • Brandskyddspolicy
 • Brandskyddsorganisation
 • Utbildningsplaner
 • Brandskyddsbeskrivning
 • Drift- och underhållsinstruktioner
 • Kontrollsystem
 • Uppföljning dokumentation
 • Utrymningsövningar

 

Kontakta mig