Om oss

Om KD Brandskyddsutbildningar AB

Vi erbjuder brandskyddsutbildningar för personal samt
utbildning till brandskydds-kontrollanter/utrymningsledare
och utfärdar certifikat inom Heta Arbeten. Vi tillhandahåller
kurser inom L-ABC hjärt-lungräddning och barnolycksfall. Vi vänder oss till
företag, såväl statliga och kommunala som privata.

Företaget har funnits sedan februari 2001.Vi har alla lång praktisk erfarenhet från både Ambulans och Brandförsvar. Behovet och efterfrågan på dessa tjänster ökar hela tiden.Så ring eller e-posta gärna så kan vi diskutera era utbildningsbehov:

Kjell Dahl, VD/Brandkonsult

KD Brandskyddsutbildningar AB är medlem i Svenska Brandskyddsföreningen.

www.brandskyddsforeningen.se
www.haningebrandredskap.se
www.tobin.se
www.hlr.nu